Handelsbetingelser

Om Jagtauktioners rolle

Jagtauktioner.dk står for følgende ved auktioner, salget:

  • Stiller det online auktionsværktøjet til rådighed
  • Sikrer formidling mellem sælger og køber
  • Annoncering og reklamering med udvalgte varer
  • Sørger for eventuel betaling
  • Teknisk drift og vedligehold af hjemmesiden

Jagtauktioner er derfor aldrig i fysisk besiddelse af varen, ligeledes har jagtauktion ikke mulighed for at verificere indholdet i salgsannoncerne, dette er sælger og købers eget ansvar. Eventuelle krav, i forbindelse med mangler, eller reklamation mellem køber og sælger, er Jagtauktioner uvedkommende.

Jagtauktioner stiler selvfølgelig mod at alle annoncer er retvisende, men ingen garantier gives herfor.

Sælger kan være både en privatperson og en erhvervsdrivende. Dette vil fremgå af den enkelte auktion.

Eventulle forespørgsler om fejl og mangler m.v., indenfor Jagtauktioners ovenfor definerede roller, rettes til: Info@jagtauktioner.dk

Du skal være opmærksom på dine rettigheder i forbindelse med køb på Jagtauktioner, se herunder afsnittet ”Dine rettigheder som køber”.

Forpligtelser ved brug af Jagtauktioner

Brugere af Jagtauktioner er forpligtede til at overholde Jagtauktioners handelsbetingelser som givet her.

Jagtauktioner orienterer løbende om eventuelle ændringer i handelsbetingelser.

Det er brugerens forpligtelse at gøre sig bekendt med eventuelle opdateringer eller ændringer af handelsbetingelserne.

Brugere af Jagtauktioner er på alle tidspunkter forpligtede til at opgive korrekte oplysninger når Jagtauktioner kræver det, herunder under oprettelse af bruger m.v.

Brugere er selv ansvarlige for at oprette fortrolige logins, Jagtauktioner kan ikke drages til ansvar, såfremt en brugers profil bliver misbrugt, andet end i forhold hvor misbruget kan tilskrives en fejl fra Jagtauktioners side.

Brugernavne må ikke krænke eller støde andre brugere. Såfremt et brugernavn krænker andre brugere eller kan virke stødende, vil brugeren blive informeret om dette, brugeren vil herefter have 14 dage til at efterkomme Jagtauktioners anmodning om at ændre brugernavnet, sker dette ikke slettes brugeren uden yderligere mulighed for kompensation eller ansvar for Jagtauktioner.

Forpligtelser for sælger

Som sælger er du forpligtet til at give korrekte oplysninger omkring dine varer. Du skal sandfærdigt angive varens stand såfremt den er brugt, og billeder af varen skal være retvisende.

Som sælger indestår du endvidere for at varen lovligt kan sælges og videregives til køber. Dette betyder særligt for våben, at du som sælger har pligten til at sørge for, at køber har de fornødne tilladelser for at varen lovligt kan erhverves af sælger.

Jagtauktioner kan ikke indestå for ovenstående, men såfremt jagtauktioner bliver bekendt med at en bruger sælger vare som krænker tredjemands rettigheder, ikke overholder lovgivningen, videregives uden tilstrækkelig dokumentation fra køber m.v., så vil sælger øjeblikkeligt blive udelukket fra Jagtauktioner, og såfremt der er tale om graverende tilfælde, særligt hvor vare (typisk våben) overgives uden de fornødne tilladelse, vil der ske politianmeldelse, der dispenseres ikke fra dette.

Du skal som privatperson være opmærksom på, at også dine salg er undergivet en 14 dages fortrydelsesret, da Jagtauktioner formidler dit salg. Dette betyder at du som sælger ikke kan opstille særlige betingelser for købet, dette betyder også at forbrugerens retsstilling aldrig kan blive ringere end den givet i forbrugeraftaleloven. Du vil som sælger, i denne konkrete situation blive betragtet som en erhvervsdrivende.

 

Når du byder på en auktion

Du skal huske at dit bud er bindende, se dog afsnittet ”Fortrydelsesret”. Det vil sige at du skal vedstå dit bud, og så længe auktionen løber, har du ikke mulighed for at trække dit bud tilbage.

Du kan som bruger vælge at anvende autobud funktionen, her sættes et maksimalt bud du vil gå op til, herefter byder Jagtauktioner for dig, indtil dit maksimale bud er nået.

Det er brugerens ansvar at autobud funktionen anvendes korrekt, Jagtauktioner er ikke ansvarlig for den korrekte indstilling, med mindre fejlbuddet skyldes forhold som Jagtauktioner er ansvarlige for.

Der er også mulighed for, i stedet for den traditionelle auktion, at købe nu, således at købe varen for en forud sat fast pris. Hvis dette er en mulighed, vil det fremgå af auktionen.

Reklamation

Når du handler på Jagtauktioner.dk vil du altid have 14 dages fortrydelsesret, uagtet om sælger er en privatperson eller en erhvervsdrivende.

Dette skyldes at Jagtauktioner står som mellemmand, og du ikke nødvendigvis har mulighed for at bese produktet inden købet.

Du kan læse meget mere om dine rettigheder som bruger af internet auktioner på:

http://www.forbrug.dk/Artikler/Test-og-raad/Ehandel/Internetauktioner/fortryd?tc=C48B3F5A64F24996AB1F9D7EC9F3F3B7

Ved rekllige regler om reklamationsret finder anvendelse.

Det bemærkes dog at Jagtauktioner ikke er rette at reklamere til.
amation skal du henvende dig direkte til sælgeren af varen og aftale det videre forløb. Du har ikke som udgangspunkt krav på at få refunderet portoen.
Eventuelle krav, i forbindelse med mangler, eller reklamation mellem køber og sælger, er Jagtauktioner uvedkommende

Såfremt du har spørgsmål kontakt da venligst: Info@jagtauktioner.dk

Reklamationsret

Købelovens alminde
Ved reklamation kan forbrugeren typisk vælge mellem at:

Få produktet repareret

At få byttet produktet

At få et forholdsmæssigt afslag

At få pengene retur for produktet.

Såfremt du ønsker at vide mere om dine rettigheder i forbindelse med reklamation kan der læses mere om emnet her:

http://www.forbrug.dk/?SC_itemid=f8ad094c-7e3f-4e46-9700-cc3a7c4baa2b

Hvis du vil klage

Hvis du ønsker at klage over et køb på Jagtauktioner er det vigtigt at du kontakter Jagtauktioner, således vi kan blive opmærksomme på problemstillingen, og forhåbentlig undgå at der sker lignende tilfælde i fremtiden. Jagtauktioner kan dog ikke gøres ansvarlige i forbindelse med køb, med mindre mangel skyldes forhold som kan tilskrives jagtauktioner.

Hvis du har handlet med en erhvervsdrivende kan din klage behandles af Forbrugerklagenævnet.

Hvis du har handlet med en privatperson kan Forbrugerklagenævnet ikke modtage din klage, og du er derfor nødsaget til at gå til en advokat og eventuelt tage sagen videre ved domstolene, se en mere udførlig vejledning, samt oversigt over ankenævn her:

http://www.forbrug.dk/Artikler/Test-og-raad/Ehandel/Internetauktioner/klage?tc=C48B3F5A64F24996AB1F9D7EC9F3F3B7

Endnu en gang understreges det at: Jagtauktioner ikke kan refundere omkostninger m.v. til dig i forbindelse med et salg, se hertil ovenstående afsnit om ”Jagtauktioners rolle”.

Ved rejser

Jagtauktioner er ikke ansvarlig, eller sælger, for de rejser som eventuelt måtte være på auktion på Jagtauktioner.

Jagtauktioner er derfor heller ikke registreret i Rejsegarantifonden eller medlem af anden lignende ordning. Det vil fremgå tydeligt af annonce hvem der er arrangør af rejsen. Jagtauktioner garanterer dog at alle sælgere er medlem af Rejsegarantifonden.

Det vil til enhver tid være sælgers egne handelsbetingelser som finder anvendelse ved køb af rejser. Eventuelle spørgsmål, klager m.v. omkring rejserne skal derfor rettes til sælger af rejsen, og ikke Jagtauktioner.

Systemforstyrrelser ved Jagtauktioner

Systemnedbrud medfører at alle igangværende auktioner afbrydes og annulleres.

Eventuelle opdateringer af systemet vil blive gennemført om natten hvor ingen auktioner udløber.

Driftsforstyrrelser, dårlig forbindelse m.v. hos den enkelte bruger, som medfører at brugeren ikke får afgivet eventuelle bud eller lignende, er ikke Jagtauktioners ansvar.

Eventuelt force majeure situationer som vejrlig eller overgravede kabler, som medfører nedbrud i systemet er Jagtauktioner ikke ansvarlige for.